Üzleti feltételek

Általános szerződési feltételek

Fogalmak

 

1. A szolgáltató –fusionshop.hu– A szolgáltató székhelye:Fusion Slovakia s.r.o.,Masarykova 2, 040 17 Košice, OR Mestký súd KE  Oddiel Sro, Vložka č.: 21617/V  A szolgáltató elérhetősége: info@fusionshop.hu  OR Mestký súd KE  Oddiel Sro, Vložka č.: 21617/V

2. Webáruház –www.fusionshop.hu a szolgáltató honlapján keresztül rendelhet a vásárló.

3. A vásárló – mindenki, aki rendel a www.fusionshop.hu webáruházban.

4. A fogyasztó : olyan magánszemély, aki nem folytat vállalkozási, üzleti vagy szakmai tevékenységet.

    Válallkozó: A cégjegyzékbe bejegyzett személy,kereskedelmi engedély alapján gazdálkodó személy,
Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában vállalkozónak minősül az is, aki a megrendelésben megadja azonosító számát, majd tudomásul veszi, hogy rá az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályok vonatkoznak.

Jogviszony az eladó és a vállalkozó vásárló között, a jelen ÁSZF-ben, illetve az eladó és a vásárló közötti szerződésben kifejezetten nem szabályozott a Szt. vonatkozó rendelkezései az irányadók számú 513/1991 kereskedelmi törvénykönyv, valamint a kapcsolódó szabályzatok. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén a szerződés szövege az irányadó.

5. Áru – awww.fusionshop.hu című honlapon hozzáférhető termékek, elsősorban alufelnik, tartozékok és kiegészítők.

6. Rendelés – a vásárló nyilatkozata, arról, hogy a termék megvásárlásakor szerződéses kapcsolatba kíván lépni a webáruházzal, a termék és a termék mennyiségének a feltüntetésével.

 

Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a termék megvásárlásakor adásvételi szerződéses kapcsolatba lépő Szolgáltató Fusion Slovakia s.r.o. hraničná 2,040 17 Košice,és a Vásárló jogait és kötelességeit, a szerződés tárgyát a Szolgáltató webáruház honlapján keresztül történő vásárlások képezik. A Szolgáltató elérhetősége: Email: info@fusionshop.hu

Telefón: +36 306 406 899

2. A szerződő felek abban állapodtak meg, hogy a Vásárló a megrendel Szolgáltatónak történő elküldése által elfogadja az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit és ezek irányadóak lesznek a Szolgáltató bármilyen más további webáruházunkban létrejött adásvételi szerződésre (a továbbiakban „szerződés”) is, ezek alapján a Szolgáltató leszállítja a Vásárló által megrendelt terméket, és ez vonatkozik minden Szolgáltató és Vásárló között létrejött szerződésre, főleg a termékre vonatkozó panaszokat illetően.

3. Az Általános Szerződési Feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Abban az esetben, ha Szolgáltató és Vásárló írásbeli szerződést kötnek egymás között, és a rögzített feltételek nem egyeznek meg az Általános Szerződési Feltételekkel, a szerződésben rögzített feltételek irányadóak.

4. A Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban szereplő terméklista, a szokványos termékkatalógus tartalmát illetően, a Szolgáltató nem garantálja termékek azonnali hozzáférhetőségét. A termékek hozzáférhetősége a vásárló általi lekérdezés után kerül megerősítésre.

5. Ha a megrendelt termék mennyiség nem egyezik meg a kiszállított mennyiséggel, a Vásárló köteles kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal.

 

Áru megrendelése

1. Áru rendelési lehetőségek:

– webáruházban, elektronikus rendelés (on line a www.fusionshop.huoldalon)

– e-mailben (email cím: info@fusionshop.hu)

2. Az áru megrendelését webáruházunkban a termék kosárba tételével és további útmutatások követésével webáruházunk oldalain történik.

3. A Vásárló a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap e-mailben, mely tartalmazza a szerződés feltételeit (ez a webáruházunkon keresztül rendelésekre érvényes).

4. Hibás vagy hiányos online rendelés esetére, a Szolgáltató megkívánja a Vásárlótól a telefonszáma vagy email címe megadását a rendelésben, ami a Vásárlóval történő kapcsolatfelvételre és rendelésegyeztetés céljaira szolgál.

5. A rendelés módosítására csak az áru kiszállítás előtt lehetőséges. A módosítás esetén, ezt telefonon vagy e-mailen keresztül kell a Szolgáltatóval tudatni.

 

Szállítási díj

A postaköltség pontos összege a bevásárlókosárban/megrendelés befejezése előtt található.

 

Fizetési feltételek

Fizetési módok:

 • Banki átutalással kérésre az e-mailben megadott számlára)
 • Átvételkor: a futárnál
 • Ha a Vásárló átvétel előtt, 14 napon belül a rendelés visszaigazolást, nem rendezi a számlát, a Szolgáltató jogosult a Vásárló foglalását törölni és a rendelését érvényteleníteni. Egyben az üzleti kapcsolat a Szolgáltató és a Vásárló között megszűnik.
   Minden küldeményben megtalálható a megrendelés számlája (bizonylat) is. Számlázásra kerül a megrendelt áru és az esetleges szállítási díj.
   Minden tételnél az érvényes ár található, ezek az árak kizárólag az FUSIONSHOP.HU című webáruházban érvényesek.
   A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.
   A Szolgáltató vállalja, hogy a rendelés időpontjában érvényes, a honlapon szereplő áron adja el termékét a Vásárlónak.
 • Összes ár feltüntetett az egyes termékeknél szerződéses,kivéve,ha a helytelen árak adódnak meg, lásd az alábbi rendelkezést ebben a cikkben.Az online e-shopban mindig aktuális és érvényes árak találhatók.Az árak véglegesek és tartalmazzák az áfát,vagy minden egyéb adót és díjat, amelyet a fogyasztónak fizetnie kell az áru megszerzéséért.Ez nem vonatkozik az esetleges szállítási díjakra, amelyek csak az ú.n. bevásárlókosár és azok összege a Vásárló választásától függ.

 

Vásárló tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Vásárló a FUSION belső információs rendszer hibája miatt tévesen közzétett áron rendeli meg az árut, a FUSION Slovakia s.r.o. jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, még akkor is, ha a Vásárló megkapta a megrendelését visszaigazoló e-mailt.

Példák arra, amikor helytelenül közzétett ár fordulhat elő:

 • A termék ára első látásra hibás (pl. nem veszi figyelembe a felvásárlási árat); 
 • A termék ára hiányzik, vagy egy vagy több számjegy szerepel benne;
 • Hibás árfolyam-konverzió és ezáltal rendkívül magas, az aktuális ár 50%-át áthaladó kedvezmény
 • A termék árengedménye áthaladja az 50%-ot anélkül, hogy az áru speciális jellel megjelölt marketing kampány vagy akció része lenne.

Kétség esetén, hogy az áru valóban leértékelt-e,vagy ha nyilvánvaló hiba van a termék árában,Vásárló köteles felvenni a kapcsolatot a FUSION céggel és ellenőrizni az ár helyességéről szóló információkat.

 

A rendelések feldolgozása és teljesítése

1. A Vásárló köteles aktuális és valós adatokat megadni. Hiányzó vagy hibás adatok meghiúsíthatják a megrendelés teljesítését.

2. A rendelés feldolgozásáról e-mailben kap tájékoztatást a Vásárló.

3. A rendelés teljesítésének állapotát telefon vagy e-mail útján is ellenőrizheti a Vásárló.

4. A rendelést a Szolgáltató a futárszolgálattal szállíttatja ki.

5. Általános teljesítési határidő, a szerződés keltezésétől számított 3 – 4 munkanapot jelenti. A szállítási idő maximum 30 nappal meghosszabbítható, amennyiben a megrendelt áru külföldi raktárban található, de a Vásárlót erről értesítjük.

6. A Vásárlónak elektronikus formában, a megadott e-mail címre kézbesítjük a bizonylatot (számlát)”

 

Átvétel – a csomag megvizsgálása

A vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Ezután a Vásárlónak a lehető leghamarabb értesítenie kell a Szolgáltatót. Ha a futár megtagadja kézbesítéskor a csomag megvizsgálását vagy a jegyzőkönyv felvételét, célszerű feljegyezni a futár személy adatait (név, telefonszám) és lehető leghamarabb értesíteni a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

 

Elállási jog (az áru visszaküldése 14 napon belül)

1. A fogyasztóvédelmi törvény, távértékesítésre vonatkozó, fogyasztói szerződésről szóló a bekezdés szerint a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat a vásárlástól a Vásárló, a Vásárlót az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül sértetlen és használatlan állapotban visszaküldeni (a gumiabroncs esetén: a gumiabroncs nem lett felszerelve a keréktárcsára/kerékre, az alufelni esetén: az alufelnire nem lett felszerelve, illetve gumiabroncs vagy az alufelni nem lett felszerelve a gépkocsira).

2. A Vásárló Az elállási jogát a Szolgáltatónak küldött írásbeli nyilatkozatával érvényesítheti, a nyilatkozat formáját a Szolgáltató határozza meg. A Vásárló az elállás érvényesítéséhez, köteles az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni a Szolgáltatónak.

3. Az Általános Szerződési Feltételek fenti pontja szerint az elállási nyilatkozat magába foglalja a vásárló azonosító adatait, a rendelés számát és keltét, az áru pontos leírását, a kifizetett összeg visszatérítés módját, elsősorban a bankszámla számát és/vagy postacímet.

A szerződés elállással egyidejűleg a Vásárló köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül visszaküldeni beleértve tartozékok és kiegészítőket, dokumentációt, utasítást, garancialevelet, számlát stb. eredeti csomagolásban értékbiztosított csomagként.

4. Az összeg visszatérítési garancia érvénytelen., ha a visszaküldött áru károsult vagy használat jelei észlelhetőek rajta.

5. Abban az esetben, ha Vásárló a szerződéstől eláll és visszaküldi az árut a Szolgáltatónak, mely lezárt eredeti csomagolásban van és nem károsult vagy hiányos, a Szolgáltató visszatéríti a kifizetet vételárát, mely a szerződés visszaigazolásban szereplő vételár, vagy annak egy része, a termék vissza érkezését/vagy az elállási nyilatkozat beérkezését követő 14 napon belül, a Vásárló bankszámlájára történő banki átutalással.

.

7. Vásárló tudomásul veszi, hogy nem állhat el attól a szerződéstől, amelynek tárgya a fogyasztó különleges igényei szerint készült termék, méretre készített termék vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt termék értékesítése

8. Felnigarnitúra hiányos készlet megrendelését(1-3db) alkatrészként dolgozzuk fel a rendelést,visszaküldési lehetőség nélkül.

9. A szerződéstől való elállás FUSION Slovakia s.r.o. a termék árának hibája esetén

A törvényben meghatározott eseteken kívül a FUSION Slovakia s.r.o. jogosult a szerződéstől elállni a termék árának nyilvánvaló hibája esetén. A jelen pont szerint lehetőség van elállni a szerződéstől 14 napon belül a Vásárló és a FUSION Slovakia s.r.o. közötti adásvételi szerződés megkötésének napját követő naptól úgy,hogy a FUSION Slovakia s.r.o. törli a megrendelést a Vásárlónak, vagy más módon közli vele, hogy eláll a szerződéstől.Amennyiben a Vásárló az áru vételárának legalább egy részét kifizette, ezt az összeget legkésőbb a FUSION Slovakia s.r.o. szerződéstől való elállásának napját követő naptól számított 14 napon belül visszautalja bankszámlájára.

10. A vásárlás elállása a szerződéstől, ha a vásárló vállalkozó 

A vásárló vállalkozó(céges vásárlás) nem jogosult elállni a szerződéstől, ha a vásárolt áru értéke meghaladja a 20 0000ft összeget áfával, vagy a szerződés tárgya rendelésre vagy a jármű pontos típusára gyártott termék.
Vállalkozói áruvisszaküldés iránti érdeklődés esetén az info.fusionshop@gmail.com e-mail címre küldje el áru visszaküldési kérelmét.
Az áttekintés után tájékoztatást kap a következő eljárásról.


JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 1. Az alufelnik felszerelése csak minősített gumiabroncsra és autószervizekben lehetséges.
 2. A gumiabroncs felszerelése előtt szükséges ellenőrizni:
 3. alufelni épségét
 4. alufelni alkalmassága az autómodelljéhez (az elülső és hátsó tengelyekre szerelt alufelni mozgását semmi sem akadályozhatja)
 5. a megrendelt és kiszállított alufelnik azonosságát
 6. A gumiabroncs felszerelése előtt, centírozó gépen ellenőrizni kell az alufelnit, ellenőrizni kell továbbá, hogy a szállításkor nem érte-e károsodás.
 7. Meg kell tisztítani az alufelni felületét és szerelési felületeket.
 8. 50 – 100 km után szükséges ellenőrizni a csavarok/anyák meghúzottságát.
 9. Az alufelni tisztítása csak tiszta vízzel engedélyezett. Bármilyen vegyi anyagok használata tilos, mert károsíthatja az alufelni fedőrétegét, így értéktelenné teheti az alufelnit. A tisztításnál ne használjon kemény felületű segédeszközöket, megelőzi a mechanikus károsodást.
 10. Az alufelni tárolása tilos, nedves és szellőzetlen helyeken, megelőzi az alufelni oxidálást.
 11. Becsiszol vagy króm kivitelű alufelnik nem alkalmasak a téli időszakra, mert a só, maró hatása károsítja őket.
 12. Ha nem tartja be a fenti utasításokat, akkor károsodhatnak az alufelnik.

A fenti előírások megszegése esetén megszűnik a reklamációs joga.

 

Szavatosság és ügyfélpanasz

Általános jótállási feltételek:

1. FUSION Slovakia s.r.o. kétéves szavatosságot vállal az eladásra kerülő árura, az áru átvétel időpontjától.

2. Szavatosság felelőssége a termék hibákra vonatkozik.

3. A www.fusionshop.hu webáruház termékeire a fusionshop.hu vagy gyártó szavatosság érvényes.

4. A gyártó szavatossági felelőssége a minőség szempontból, a minőségi követelményekkel összhangban, a felmerülő rejtett hibákra vonatkozik.

5. A Szolgáltató mentesül szavatossági kötelezettsége alól, ha károsodást, olyan külső okok előidézik mint: mechanikus károsodás, csapadék miatti károsodás, szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibák, vagy vis maior esetében.

6. A vásárló köteles a reklamált árut olyan helyen tárolni, ahol nem semmisülhet meg, nem fordulhat elő alakváltozás vagy olyan más nemkívánatos változás, ami meghiúsítja a Vásárló igényeinek a Szolgáltatóval szembeni érvényesítését.

Panaszkezelés rendje:

1. Amennyiben Vásárlónak panasza van a hibás termékre, úgy panaszát írásban (e-mail: info@fusionshop.hu) posta vagy telefon útján közölheti.

2. A termék minőségével kapcsolatos panaszhoz szükségesek a következő iratok:

 • Hiánytalanul kitöltött panasz űrlap, a hibás áru pontos leírásával
 • Számla vagy nyugta másolata

3. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek alapján, a Vásárló saját aláírásával ellátott, hiánytalanul kitöltött űrlapja alapján a beérkezés napjá, tól kezdi el a panaszkezelés eljárását.

Az info@fusionshop.hu címre kell küldeni az űrlapot.

4. Az űrlap beérkezését követően a Szolgáltató intézi a hibás áru átvételét és szakvéleményre küldését. A panaszkezelési eljárás, a hibás áru átvétele napjától számítva kezdődik.

5. A hibás áru átvételkor a futár szolgáltató köteles a Vásárlónak átvételi elismervényt kiállítani. Ez az elismervény bizonyítéka az áru átadásáról. Az elismervény hiányát jelenteni kell a Szolgáltatónak.

6. Az ügyfélpanasz elismerése esetén az FUSION Slovakia s.r.o. visszafizeti a Vásárlónak a teljes vételárat. Az ügyfél panaszának részbeni elismerése esetén, meghatározott százalék levonásra kerül a vételárból, és ezt az összeget küldjük el. A reklamációval kapcsolatos további Vásárló igények ki vannak zárva.

7. Abban az esetben, ha az ügyfélpanasz jogosulatlan, a Vásárló köteles a hibás áru átvételével és esetleges megsemmisítésével járó költségeket megtéríteni a Szolgáltatónak, az ügyfélpanasz eredményével elküldött levél kézbesítési napjától számított 7 munkanapon belül. Abban az esetben, ha a Vásárló nem jelöli be másként az űrlapban, ugyanúgy 7 munkanapon belül az áru megsemmisítésre kerül, ezzel összefüggő költség a vásárlót terheli.

8. Ha az összeget nem téríti meg, az az adóssal szembeni bírósági eljáráshoz vezet.

9. Abban az esetben, ha az álláspontok nem egyeznek meg, mind két félnek a hibás áruval kapcsolatban lehetősége van, független intézménytől szakvéleményt kérni.

10. Az ügyfélpanasz eredményéről a vásárló. A bekezdése a Fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint, az ügyfél panasz eljárás nem haladhatja meg a 30 napot.

11. A javítás vagy csere késése során nem várható az FUSIONSHOP.hu -tól semmilyen kártérítést.

Mennyiségi és minőségi ügyfélpanasz szabályzatok beadása és kézbesítése:

1. A csomagok kézbesítéskor a cég minden esetben kéri a csomag épségének, súlyának és a csomagok mennyiségének a megvizsgálását, továbbá annak ellenőrzését, hogy a küldemény tartalma megegyezik e rendelés tartalmával.

2. Mennyiségi hiány vagy csomagsérülés esetén, ezeket rögzíteni szükséges a csomagszállító képviselője jelenlétében és haladéktalanul értesíteni kell erről a Szolgáltatót.

3. Abban az esetben, ha sérült vagy hibás az áru, az átvétel elutasítását vagy jegyzőkönyv felvételét kérjük a futár jelenlétében, a jegyzőkönyv másolatát megőrizni és egyben értesíteni a Szolgáltató ügyfélszolgálatot a probléma min előbbi megoldása céljából.

4. A Fusionshop.hu számára küldött ügyfélpanasz tartalma:

 • Írásbeli nyilatkozat a csomag átvétel elutasításáról, a rendelés számával és keltével
 • A szállítással megbízott futár jelenlétében felvett jegyzőkönyv, amely igazolja a hibákat az átvet sérült csomag kapcsolatban.

5. Ha a sértetlen csomag átvétele után, a csomag felbontáskor hiányosságot észlel, akkor kérjük, hogy értesítse az ügyfélszolgálatunkat.

6. Abban az esetben, ha nehézségek adódnak a csomag átvételkor, vagy a futár visszautasítja a jegyzőkönyv felvételét, írja le a futár személyi adatait – név, vezetéknév és telefonszám. Kérjük, hogy minél előbb továbbítsa az adatokat az ügyfélszolgálatunknak a probléma gyors rendezése érdekében.

Fusionshop.hufenntartja az elutasítási jogát az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazását a fogyasztókkal felmerült viták rendezésére.

Egyben felhívjuk a fogyasztó figyelmét arra, hogy a www.fusionshop.huwebáruházban az info@fusionshop.hu e-mail címen érvényesítheti a megvásárolt áru val kapcsolatos igényeit.

 

Egyes termékek meg vannak jelölve, és kizárólag motorsportban vagy zárt rendezvényeken való használatra készültek. Használatuk nem közvetlen a Szlovák Köztársaság közútjainak forgalmáról 116/1997 MDPaT, ezért előfordulhat, hogy nem rendelkeznek a szükséges homologizációval. Egyes termékeket kizárólag szakszervizben történő felszerelésre terveztek.

 

A jótállás nem vonatkozik továbbá a szakszerűtlen kezelésből, használatból vagy a használati útmutatóban foglaltakkal ellentétes telepítésből, illetve a túlzott mechanikai kopásból eredő hibákra. Továbbá nem vonatkozik a természeti események,természetes katasztrófák, erőszakos károk, időjárási viszonyok vagy extrém és szokatlan körülmények között történő működés által okozott károkra. A garancia lejár, ha az árut olyan személy illetéktelenül befolyásolja, akit az üzemeltető vagy az áru gyártója kifejezetten nem adott fel a beavatkozás elvégzésére.

 

A garancia nem vonatkozik az e-shopban a RACING SHOP, PERFORMANCE rovatban árusított egyes, professzionális motorsporthoz használt speciális versenyalkatrészekre.

A vizuális változás anélkül, hogy a működését befolyásolná, nem az áru hibája.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE/SZERZŐDÉSEK MEGŐRZÉSE

A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait, kizárólag a megkötött szerződésekből származó jog és kötelezettség teljesítéssel kapcsolatban gyűjti és kezeli. A Szolgáltató elküldheti a Vásárló email címét a fusionshop.hu portál üzemeltetőjének vásárlói elégedettség mérése céljából.

A fusionshop.hu nem küldhet más email-t és nem továbbítható a Vásárló e-mailje harmadik félnek. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatainak másféle kezeléséhez, a Vásárló hozzájárulása szükséges.

A személyes adatainak szolgáltatása önkéntes. A Vásárló joga bármikor a beleegyezését írásban visszavonni, kérelmezheti az adatkezelőnek tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását. Ha a Vásárló nem kívánja, hogy a személyes adatait a Szolgáltató tovább kezelje az adatbázisában, a Vásárló kötelező írásbeli kérvényt küldeni a Szolgáltatónak.

5. A Szolgáltató és Vásárló közötti szerződésekhez, harmadik személy nem férhet hozzá.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételek. Az Általános Szerződési Feltételek módosítások írásbeli tájékoztatási kötelezettsége teljesítet,ha a Szolgáltató ezeket közzéteszi a webáruház oldalakon.

Abban az esetben, ha szerződés írásbeli formában jött létre, akkor a szerződés bármilyen módosítása írásbeli formában szükséges rögzíteni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek nem szabályozott kérdésekre, a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre, továbbá a az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, a belső piac állami felügyelete a fogyasztóvédelem ügyeiben szóló törvény, a törvényre vonatkozó rendelkezései és összefüggő egyes törvények módosításai valamint Fogyasztóvédelem a távollévők között kötött szerződésekről és az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló törvény.

4. Vásárló szerződéskötés pillanatában, az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Vásárló a rendelés elküldésével megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételek elolvasta és teljes mértékben egyetért velük.

FIGYELMEZTETÉS! A raktáron már csak  db
átmenni a bevásárlókosárba Folytatni a vásárlásban